Historia do Cardenio

Historia do Cardenio

Historia do Cardenio Logo da súa atrevida e brillante Salomé, a compaía GN Teatro, visita a Facultade de Filoloxía para facer dialogar a Cervantes e Shakespeare.Cardenio é o título dunha peza de Shakespeare e Fletcher, posiblemente baseada no episodio homónimo do...