Política de Privacidade

Transferencia Internacional de datos

A maioría dos datos que recolle MIGUELGENDRE.COM trátanse en servidores ubicados en Europa, polo que os datos do usuario serán tratados de conformidade ao grao de protección que esixe a normativa europea.

En consecuencia, MIGUELGENDRE como responsable do tratamento dos datos persoais do usuario da web cumpre co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDDD); co regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do onsello do 27 de abril de 2016 relativo á protección de datos das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes datos (RPDD); coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

 

Datos persoais que recabamos e cómo o facemos

A información que recolle MIGUELGENDRE.COM é básica, non complexa, e recábase co obxectivo de proporcionar un bo servizo ao usuario: nombre, apelidos e correo electrónico trátanse como información persoal.

Os datos que tratamos na nosa web proceden de:

● Formularios de contacto.

 

Cookies

Calquera tipo de dispositivo de almacenamento e recuperación de datos que se emprega no equipo terminal (por exemplo, un ordenador, un teléfono móbil ou tablet) de un usuario coa finalidade de almacenar información e recuperar información xa almacenada.

O termo aquí referido como cookies debe entenderse no sentido amplo, incluidas outras tecnoloxías similares tales como local shared objects ou flash cookies, web beacons, bugs, etc. así coma o emprego de técnicas de fingerprinting, é dicir as técnicas de toma de pegada dixital no dispositivo.

Se deixas un comentario no noso sitio podes optar por gardar o teu nome, enderezo de correo electrónico e sitio web en cookies. Son para a túa comodidade para que non teñas que volver a encher os teus datos cando deixes outro comentario. Estas cookies durarán un ano.

 

Para que empregamos Cookies?

Empregamos cookies propias e de terceros para finalidades diversas, como, por exemplo, recoñecerte coma usuario ou obter información sobre os tes hábitos de navegación.

 

Contenido incrustrado de outras páxinas

As páxinas deste sitio poden incluir contido incorporado (vídeos, imaxes, links, etc.). O contido incrustado doutros sitios webs compórtase de igual xeito que se o visitante visitase ese sitio web.

Estas webs poden recopilar información sobre vostede, empregar cookies, incrustar un seguimento adicional de terceiros e monitorear a súa interacción con ese contido incrustado.

 

Consentimento

Informámosche de que só empregremos cookies na túa computadora a condición de que deras consentimento a través do banner de acceso e a configuración habilitada a través do panel de configuración.

O anterior, salvo nos supostos nos que as cookies sexan necesarias para a navegación do equipo terminal e/ou para prestar o servizo solicitado polo usuario (cookies técnicas). As cookies técnicas están exceptuadas do cumplimento das obrigacións establecidas no artigo 22 da LSSI do deber de información e obtención do consentimento.

 

Revocar o consentimento

O usuario poderá modificar ou revocar o seu consentimento en calquera momento configurando as opcións no panel de configuración. O usuario ten acceso ao panel de configuración de forma permanente a través do enlace ao inicio da presente Política de Cookies.

Aínda así, a pesar de que conservaremos a selección realizada polo usuario cun máximo de 24 meses, periódicamente, solicitaremos a actualización do teu consentimento.

Para aquelas cookies de terceiros, ten en conta que os procedimentos de revocación están xestionados e controlados exclusivamente por cada proveedor. Para eliminalas, poderás facelo dende as opcións do navegador ou dende o sistema ofrecido polo propio terceiro.

A desactivación das cookies non impide a navegación polo sitio web, aínda que o uso dalgúns dos seus servizos poderán estar limitados e, polo tanto, a súa experiencia de navegación poderá ser menos satisfactoria.

 

Cambios na política de Cookies

A presente Política de Cookies poderá ser modificada cando así o esixa a lexislación vixente en cada momento ou cando houbera variación algunha no tipo de cookies empregadas.